Q&A

Norges største leverandør av radontjenester

Hva er påbudt av forebyggende tiltak mot radon i nyetablerte bygg?

expander-arrow

Er det påbudt med forebyggende tiltak mot radon i rehabiliteringsprosjekter?

expander-arrow

Hva innebærer ”egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3”?

expander-arrow

Hvem er ansvarlig for at radonnivået i ferdig oppførte bygg er i henhold til grenseverdier definert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet?

expander-arrow

Hvor finner jeg forskrifter og veiledning om tekniske krav til byggverk?

expander-arrow

Hvor finner jeg informasjon om radonsperre bruksgruppe A B C og radonbrønnsystem/grunnventilering?

expander-arrow

Pust sunt og trygt

Bidra til a redusere lungekreft i Norge. Vi hjelper deg med alt fra maling og analyse til effektive tiltak mot radongass.

VISSTE DU AT...

Alle som har oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan,
oppfordres til å måle radon.