Frakt og retur

Reklamasjon


Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende følgeseddel eller kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed/reklamere. Det skal i reklamasjonsmeldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

Ved reklamasjon, ta kontakt med vårt kundesenter: post@radonmannen.no eller telefon 63816000 .

Radonmannen AS sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis det foreligger en mangel etter loven har Radonmannen AS rett til å tilby retting eller omlevering. Dersom Radonmannen AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

Radonmannen AS påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

Radonmannen AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.


Retur

Dersom du ønsker å returnere de kjøpte varer til oss, uansett om det gjelder en reklamasjon eller angrerett, vennligst benytt følgende adresse:

Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Send ikke varer i postoppkrav da disse ikke vil bli hentet ut. Dersom du ønsker å returnere et produkt på grunn av en feil eller mangel med varen ser vi helst at du kontakter oss på forhånd, på telefon eller E-post, slik at vi får mulighet til å løse problemet raskt og smertefritt. Vår filosofi er å løse eventuelle problemer sammen med kunden. Ingen er tjent med å bruke tid og ressurser på å fylle ut skjemaer eller administrere unødvendige returforsendelser.