Kjøpsbetingelser

1. Generelt

Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp i nettbutikken til Radonmannen AS. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

2. Parter

Selger er: Radonmannen AS og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøpet er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med kjøpers bestilling.

Dersom en bestilt vare er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder Radonmannen AS seg retten til å endre din bestilling. I slike tilfeller vil Radonmannen AS ta kontakt med deg og anbefale alternative produkter.

4. Pris og fraktgebyr

Det er de på nettsiden til enhver tid oppgitte priser som gjelder ved bestilling av varer. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante kostnader. Fraktkostnader kommer likevel i tillegg. Ved tilfeller av skrive- eller trykkfeil av betydning kan Radonmannen AS slette eller avvise denne delen av ordren. Dette gjelder selv om du har mottatt en ordrebekreftelse.

De oppgitte tilbudspriser gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager.

5. Betaling

Radonmannen AS bruker Klarna for betaling og støtter faktura, Visa eller Mastercard. Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med Radonmannen AS på post@radonmannen.no.

6. Salgspant

Radonmannen AS har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.

7. Frakt og levering

Radonmannen AS sender varer til adresser i hele Norge.

Estimert leveringstid er 1-7 arbeidsdager avhengig av valgt fraktalternativ og avstand mellom vårt lager til bestemmelsesstedet. Levering av varer skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Levering anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varen i din/sin besittelse. Radonmannen AS har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, og at varene er i orden.


8. Angrerettloven

Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten bes du benytte det angrerettskjemaet du får tilsendt på e-post/vedlagt forsendelsen i forbindelse med utsendelse av din ordre eller kontakte post@radonmannen.no.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Radonmannen AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Radonmannen AS har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at varene er returnert.

Vi gjør oppmerksom på at du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje.

Angreretten gjelder ikke:

Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
Varer som raskt forringes fysisk
Legemidler og medisinsk utstyr
Produkter som er forseglet av hygieniske grunner, der forseglingen er brutt

9. Sikker netthandel

Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider tett med Klarna. Dette gjør at du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert.

10. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler.

Rett verneting er Nedre Romerike tingrett. Radonmannen AS vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

11. Innhold på nettsiden

Radonmannen AS gjør sitt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt og oppdatert.

Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende.

Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller gjengis, uten at Radonmannen AS angis som kilde.