Be om tilbud

Måling av Radon

For å bestemme radonnivået i et bygg må man gjennomføre radonmåling. Radonmannen utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling med sporfilm og elektronisk radonmåling. Radonmannen utfører radonmåling i henhold til anbefalte metoder gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Radonmåling i bolig

Radonmåling bør skje i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Radonmåling skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Radonmannen anbefaler at man måler alle oppholdsrom i en bolig, men man bør minimum måle i to oppholdsrom, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du radon i minst et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke radonmåling. Du kan gjennomføre radonmåling med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. Radonmannen følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine anbefalinger for måling av radon. Ta kontakt med Radonmannen for radonmåling.

Måling av radon gjøres enkelt i to måneder i perioden mellom midten av oktober til midten av april. Kun radonmåling kan avdekke radonverdiene i en bolig.
Måling av radon gjøres enkelt i to måneder i perioden mellom midten av oktober til midten av april. Kun radonmåling kan avdekke radonverdiene i en bolig.

Radonmåling i offentlige bygg og næringsbygg

Radonmåling i offentlige bygg og næringsbygg gjøres hovedsakelig på lik måte som for boliger. Den største forskjellen er at større bygg ofte har døgnvarierte ventilasjonssystemer som påvirker radonkonsentrasjonen gjennom døgnet. I mange tilfellene kan det derfor være nødvendig å måle med elektroniske måleinstrumenter. I tillegg er måling i offentlige bygg og næringsbygg som regel underlagt konkrete myndighetskrav. For offentlige bygg, som for eksempel skoler og barnehager, er det krav om at radonverdiene er under grenseverdier definert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Næringsbygg er i de fleste tilfeller underlagt krav i Arbeidsmiljøloven om forsvarlig radonnivåer på arbeidsplassen. Felles for alle type offentlige bygg og næringsbygg er at de er underlagt å følge definerte måleprosedyrer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Radonmannen følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine anbefalinger og prosedyrer for måling av radon.

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). […] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.
Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). […] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.

Radonmåler

En radonmåler registrerer mengden strålepartikler over tid. Siden hastigheten for hvor ofte radon avgir disse strålepartiklene er konstant, vil antallet registrerte målepartikler fortelle oss hvor mye radon som utgjør kilden.

En radonmåler består enten av en sporfilm eller en elektronisk radonmåler. En radonmåler som benytter sporfilm baserer seg på å registrere fysiske merker på en film som kommer av strålepartikler som har truffet radonmåleren. Merkene etter strålepartiklene leses og telles og forteller oss altså hvor mye radon som har avgitt stråling.

En strålepartikkel, også kalt en alfa-partikkel, har en positiv ladning frem til den kommer i kontakt med andre materialer. En elektronisk radonmåler benytter strålepartikkelens positive ladning til å registrere strålingen. Den positive ladningen skaper en ladningsendring i detektoren inne i radonmåleren. Denne endringen er proporsjonal med antall strålepartikler og derfor også med mengden radon som utgjør kilden.

Hvilken radonmåler bør man velge?

Valg av radonmåler bør bestemmes av hvorfor man ønsker å måle radon. Følgende punkter utgjør de mest typiske grunnene til å måle radon:

  • Generell kontroll av radonnivået
  • Rask måling i forbindelse med tiltak mot radon
  • Indikasjonsmåling før rehabilitering eller utenfor målesesongen

Radonkart - trenger jeg å måle?

Noen unnlater å gjennomføre radonmåling fordi de tror de bor i et radonfritt område, men dette kan i mange tilfeller vise seg å være feil. Omtrent hele Norge er utsatt for radon, og for høye radonnivåer kan du finne over hele landet.
Radonkartene som finnes tilgjengelig er ikke detaljerte nok til å frikjenne noen områder. Kartene sier bare noe om hvilke områder som er spesielt utsatt for radonstråling. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler radonmåling – uansett hvor i landet du bor.

Spørsmål om radon?

Kontakt oss gjerne, dersom du har spørsmål om radon, radonsanering eller radonsikring av ditt bygg – eller har en konkret forespørsel. Vi deler mer enn gjerne vår kunnskap og kompetanse om radon.

Tlf: 63 81 60 00
Mail: post@radonmannen.no
Kontakt oss