Radonmåler

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Anskaffelse av radonmåler er både enkelt og rimelig.

Det er umulig å forutsi på forhånd om akkurat din bolig har et radonproblem.

Radon forekommer over hele landet vårt. Noen områder er mer utsatt enn andre, men det forekommer store lokale forskjeller i hele Norge.

Målinger viser at det anslagsvis er over 10 % av landets bolighus som er utsatt for høy eller særlig høy radonfare. Dette betyr at ca. 150.000 norske boliger er i faresonen. Den eneste måten å finne ut om din bolig er blant disse, er å benytte seg av en radonmåler.

Radonmålere

Radonmaler_sporfilm
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.
249,-
Gratis frakt
Radon_rapidos_hurtigmaler
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 
575,-
Gratis frakt
Airthings_wave_radon
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
1599,-
Gratis frakt
Airthings_home
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
1419,-
Gratis frakt
Nordiske land er spesielt utsatt. Norge, Sverige og Finland er de landene i verden med høyest konsentrasjon av radon i inneluft.

Man bør benytte radonmåler i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Radonmåling skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Radonmannen anbefaler i utgangspunktet at man utplasserer radonmåler i alle oppholdsrom i en bolig.

Man bør minimum ha radonmåler utplassert i to oppholdsrom. Man bør velge de rommene der man oppholder seg mest, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer, bør man plassere en radonmåler i minst ett oppholdsrom i hver etasje.


Som en ekstra sikkerhet og for å få en så nøyaktig måling som mulig, kan det være nyttig å plassere radonmåler på to ulike steder i rom som benyttes mest. Valg av type radonmåler bør bestemmes av hvorfor man ønsker å måle radon og tidspunktet for målingen.
radonmannen-2022

Vi har Norges billigste radonmålere!

Radonmåler

Følgende punkter utgjør de mest typiske grunnene til å benytte en radonmåler:

• Sikker måling og kontroll av nivået for radon

• Rask måling i sammenheng med eventuelle tiltak mot radon

• Indikasjonsmåling før rehabilitering eller når man er utenfor målesesongen

Alle anbefales å måle radon

Nivået av radon varierer fra sted til sted, og på grunn av store lokale forskjeller mener Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet at alle husstander er radonutsatte til det motsatte er bevist. Det er med andre ord umulig å forutsi om boligen din har et radonproblem, og betyr at alle bør måle minst én gang.

Forskjellig vær og temperaturforhold gjør at radonnivået kan ha store variasjoner fra dag til dag og fra uke til uke. På vinteren lufter nordmenn mindre og vi stenger dermed gassen inne. Anbefalingen fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er derfor at radon skal måles minst i to måneder i vinterhalvåret.
Petter-Bodin-1-v2
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Petter Bodin på
telefon 919 02 989 eller
maling@radonmannen.no

Radonmåler – ulike varianter

En radonmåler registrerer mengden strålepartikler over tid. Siden hastigheten for hvor ofte radon avgir disse strålepartiklene er konstant, vil antallet registrerte målepartikler fortelle oss mengden av radon som utgjør kilden. En radonmåler består enten av en sporfilm eller en elektronisk radonmåler.

Hvordan virker en radonmåler med sporfilm?

En mye brukt radonmåler er en såkalt radonboks eller sporfilmboks. Dette er en liten boks som plasseres i forskjellige rom i hjemmet eller på arbeidsplassen. Det finnes to typer av radonmåler med sporfilm: en for langtidsmåling og en hurtigmåling.

Standard radonmåler bør benyttes over en tidsperiode på minimum to måneder, for å finne de eksakte radonverdiene i de aktuelle rommene.

En radonmåler som benytter sporfilm baserer seg på fysiske merker på en film som registrerer strålepartiklene som har truffet radonmåleren. Merkene etter strålepartiklene leses og telles, og forteller oss mengden av radon som har avgitt stråling.
Radonmaler_sporfilm
Airthings_wave_radon

Hvordan virker en elektronisk radonmåler?

En strålepartikkel, også kalt en alfa-partikkel, har en positiv ladning frem til den kommer i kontakt med andre materialer. En elektronisk radonmåler benytter strålepartikkelens positive ladning til å registrere strålingen. Den positive ladningen skaper en ladningsendring i detektoren inne i en elektronisk radonmåler. Denne endringen er proporsjonal med antall strålepartikler og mengden radon som utgjør kilden.

Med en elektronisk radonmåler kan du monitorere og holde oversikt over radonnivåene dine året rundt. Med en elektronisk radonmåler vil du allerede etter 24 timer kunne se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Du kan velge å motta informasjon på telefonen din, eller å få en umiddelbar indikator om radonnivået ved bare å vifte med hånden din foran måleren.

En elektronisk radonmåler kan gi deg informasjon om luftkvaliteten i hjemmet ditt – i sanntid og rett på smarttelefonen eller nettbrettet, med en egen app som kan lastes ned via Google Play eller i App Store. En elektronisk radonmåler gir deg tilgang til daglige, ukentlige, månedlige og årlige rapporter om radonnivået og luftkvaliteten hjemme hos deg – eller på arbeidsplassen.

Hurtigmåling eller langtidsmåling

Det finnes som nevnt to forskjellige typer radonmåler med sporfilm som kan brukes til måling.

Med radonmåler for langtidsmåling får man et årsgjennomsnitt av radoninnholdet i inneluften.

Det er bare mulig å måle radon over lang tid i vintermånedene, fordi man da ikke lufter rommene i like stor grad som om sommeren. Det gjør at radonet konsentreres og sikrer en optimal måling.

Langtidsmålinger tar ca. to til tre måneder, og alt du trenger å gjør er å plassere en radonmåler i hvert rom som skal måles, og la målerne ligge i ro i hele perioden. Deretter sendes hver radonmåler (sporfilm) inn til avlesning. Med elektronisk radonmåler leses resultatet direkte.

Dersom man ikke har tid til en langtidsmåling, kan man bruke en radonmåler som gir en hurtigmåling.

En radonmåler for hurtigmåling viser ikke gjennomsnittlig radonmengde for ett år, men kan gi et øyeblikksbilde av hvor utsatt huset eller boligen er for radonstråling. Denne typen radonmåler passer eksempelvis for de som planlegger kjøp av hus eller en annen eiendom.

Hurtigmålinger tar inntil 10 dager og kan utføres på et hvilket som helst tidspunkt på året.
Radonmannen-support_190430_123153
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Kundesenter på
telefon 63 81 60 00 eller
post@radonmannen.no

Hvilken radonmåler skal jeg så velge?

Anbefales

Radonmåler med sporfilm

En radonmåler med sporfilm har en lav stykkpris. Den er til engangsbruk og radonmålingene gir et gjennomsnittsnivå for én bestemt periode.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets anbefaler at du skal måle i to måneder på grunn av store daglige variasjoner.

Dette kan for mange virke som en lang tid – og spesielt dersom man er engstelig og ivrig etter få svar. Sporfilmboksen må sendes til laboratorium for avlesing etter gjennomført måleperiode, og ventetiden på svar vil da totalt bli i overkant av to måneder.

Elektronisk radonmåler

En elektronisk radonmåler er flyttbar fra rom til rom, og kan brukes flere ganger. Den måler også flere parametere og gir raskere indikasjoner på radonnivået. Den har lang levetid, og kan brukes i minst 10 år. En elektronisk radonmåler kan derfor også benyttes for å sjekke radonnivået etter at du har gjennomført en eventuell radonsanering.

Airthings radonmålere bruker vanlige AA-batterier, og man kommer raskt i gang med målingen. Du kan følge med på målingene underveis via display eller en app på smarttelefonen.

Med Airthings radonmålere kan man følge med på målingene mens de skjer, og du får de første indikasjonene allerede etter noen timers bruk. Således kan man følge med på utviklingen underveis i hele måleperioden. Målingene blir også mer nøyaktige over tid, fordi en elektronisk radonmåler har mer data å basere estimatet på.

Hva er radon?

Hva er radon?
Radon forekommer naturlig i bakken og kommer fra uran som brytes ned. Radon er en såkalt edelgass som i tillegg er radioaktiv. Radongass avgir stråling som er ioniserende. Radon påvirker for det meste hus som har kjeller, eller som på andre måter er direkte forbundet med bakke og jordsmonn.

Dersom mennesker utsettes for store mengder av denne typen stråling på arbeidsplassen eller i hjemmet, kan det medføre celleskader og man kan utvikle kreft.
Radon og kreftfare
Det er anslått at opptil 12-14 % av alle tilfeller av lungekreft i verden i hovedsak skyldes radon. Ifølge Kreftforeningen er radon en medvirkende årsak til at ca. 370 nordmenn får lungekreft hvert år.

I tillegg har sveitsiske forskere i 8 år undersøkt sammenhengen mellom dødsfall ved hudkreft og radon, ved å sammenstille dødsfallene med radonnivået på de avdødes ulike bosteder.

Forskerne mener det ikke lenger er tvil om at radon også øker risikoen for dødelig hudkreft.
For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften.

Mange som leier ut bolig sin har registrert at de må måle radonverdier i utleieboligen, og at de må gjøre tiltak dersom verdiene som vises er for høye. Dette har vært gjeldende siden 2014.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet oppgir en tiltaksgrense på 100 Bq/m3 (Becquerel pr. kubikkmeter) og en absolutt grenseverdi på 200 Bq/m3.

Dette betyr at dersom man gjennomfører målinger og radonnivået er mellom 101-200 Bq/m3, må man gjøre tiltak for å få det under 100. Det kan i noen tilfeller være nok å sørge for bedre utlufting – mens i de fleste tilfeller vil det vare langt sikrere å installere eksempelvis en radonbrønn.
Radonmåler gir sikkerhet

Benytt radonmåler på grunn av lokale forskjeller. Alle husstander er radonutsatte til det motsatte er bevist – og bør gjennomføre måling med radonmåler minst én gang. Det er umulig å forutsi om boligen har radonproblemer, og den eneste måten å bli sikker på er ved å benytte radonmåler. En radonmåler bidrar til god nattesøvn!

Radonmåler med sporfilm eller elektronisk radonmåler? Uansett hvilken radonmåler du benytter – det gir trygghet! Radonmannen selger ulike typer radonmåler.

Kontakt oss for råd om radonmåler!