Radonsug

Radonmannen kan installere radonsug i privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Radonsug

Radontiltak

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³ i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m³. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Statens strålevern

Radonsug er en av de mest benyttede tiltak mot radon. Står bygget på et porøst lag mellom betong og grunn, er radonsug ofte benyttet som tiltak mot radon.

Bildet over illustrerer bruk av radonsuginstallasjon.

Hva er radonsug?

Et radonsug er et lukket viftesystem som skal redusere trykket eller ventilere grunnen under bygget. På denne måten hindres radon i å trenge inn via utettheter i gulvkonstruksjonen. Løsningen er godt testet og er et ofte brukt tiltak mot radon i eksisterende bygg.

Installasjon av radonsug innebærer et forholdvis lite inngrep i boligen. Dette fordi installasjonen består som oftes av en enkel vifte med tilkoblet rør. Plassering av radonsugsystemet vil typisk være i rom som f.eks bod. Installasjonen kan også bygges inn i konstruksjon for å skjules om ønskelig.

Hva koster radonsug?

Noen synes at det kan virke litt skummelt og starte prosessen med radonmåling og tiltak. Dette skyldes trolig usikkerhet om stor kostnad tilknyttet til tiltak.
I de fleste tilfeller vil det være nok med ett tiltak i boligen, og en gjennomstittlig pris på en radonsug installasjon vil typisk ligge på 35-40.000,-. Dette avhenger av størrelsen på anlegget.
 

Er radonsug effektivt?

Radonsug vil i de fleste tilfeller være det mest effektive tiltaket. I boliger med optimale forhold vil man kunne se radonreduksjon på mer en 90%.

I noen tilfeller vil det være nødvendig å tette i gulvkonstuksjonen for å øke effekten av radonsuget.

Radonviften som benyttes er lydisolert, noe som gjør den støysvak og motoren i viften er i tillegg energieffektiv.

Når benyttes radonsug?

Radonsug er 1 av 3 typiske tiltak mot radon. I tilfeller der man har behov for betydelig reduksjon i radonforekomst er radonsug det mest benyttede tiltaket.
Grunnen til dette er at radonsug er et aktivt tiltak som hinder radon i akkumulere i boligen året rundt. Les mer om hva radon er.

Er radonsug og avtrekksvifte det samme?

Svaret på dette er, nei.

Radonsug er et lukket viftesystem som ikke påvirker innemiljøet. Radonsug trekker inn under gulvkonstuksjonen og frakter radonholdig jordluft ut gjennom yttervegg, via installert system. 

Et avtrekksystem vil typisk f.eks bestå av en avtrekksvifte på bad, ventilator på kjøkken etc. Disse viftesystemene skaper et større undertrykk i boligen, som igjen kan trekke mer radon inn i bygget
Radonsug_vifte

Trykkendring over eller under konstruksjonene mot grunnen

I de fleste tilfeller er en vifte på 50-100 W tilstrekkelig. Viften bør utstyres med hastighetsregulering i faste trinn, siden trinnløse regulatorer kan medføre økt motorstøy. Når det er fare for støy til nærliggende oppholdsrom, bør man velge ei støysvak vifte, helst innkapslet i et lydisolert kammer. Man bør også hindre at vibrasjonslyd forplanter seg i bygningen, for eksempel ved å benytte gummimansjetter mellom radonvifte og kanal.

Hvor lang tid tar det å montere radonsug?

I de fleste tilfeller vil en standard radonsuginstallasjon ta ca 4-6 timer. Dette avhenger av tykkelse og materiale i kontruksjonen det skal kjernebores i.
I tilfeller der det ikke er ryddet eller klartgjort før installasjon, vil det kunne påregnes lengre tid enn estimert.

Alle bør gjennomføre en radonmåling uansett hvor de bor

– Man kan få et radonproblem nesten hvor som helst i Norge, selv om det selvfølgelig er enkelte områder som er mer utsatt enn andre,
sier Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)​.

Ref. artikkel tu.no

Mål radon selv

Radonmaler_sporfilm
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
249,-
Gratis frakt
Radon_rapidos_hurtigmaler
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
575,-
Gratis frakt
Airthings_wave_radon
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
1599,-
Gratis frakt
Airthings_home
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
1419,-
Gratis frakt