Radonsanering

Radonmannen tilbyr radonsanering tilpasset alle typer bygg og boliger. Vår tilnærming og våre metoder for radonsanering er basert på anbefalinger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Vi garanterer godkjente radonnivåer!

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået – radonsanering. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak og radonsanering vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Ingen saker er for kompliserte for våre rådgivere!

Radonsanering – fem steg for å redusere radonnivået i boligen din:

 • Kontakt Radonmannen for radonrådgivning
 • Vi finner kilden til radonproblemet
 • Vi retter tiltak mot kilden – radonsanering
 • Vi måler radonnivået på nytt
 • Vi sørger for eventuelle nødvendige vedlikeholdstiltak
Et radonfritt liv.

Inspeksjon før radonsanering

Hvilket radontiltak som er mest hensiktsmessig i forhold til effekt på radonnivåer, kostnad og inngripen i boligen, bør avdekkes gjennom inspeksjon, befaring og undersøkelse av byggets form og fysikk.

Det er også viktig å vurdere sannsynligheten for at tiltaket for radonsanering gir den effekten man ønsker. Radonmannen har høy kompetanse og erfaring med alle typer radonsanering.

Radonsanering og radontiltak kan deles i tre hovedkategorier:

 • Tetting
  Radonsanering gjennom heldekkende radonmembraner, samt punkttetting.

 • Radonsug/radonbrønn
  Radonsanering ved endring av trykk og ventilasjon under bygget.

 • Ventilasjon
  Radonsanering ved balansert ventilasjon, men også gjennom enklere ventilasjonstiltak.

Trygg og sikker radonsanering

Radonmannen utfører alt innen radonmålinginspeksjon og rådgivning samt radonsanering av bygg som er eksponert for radon. Vi besvarer alle typer spørsmål om radon, og med bakgrunn i vår lange erfaring kan vi påta oss alle oppgaver med radonsanering av privatboliger, næringsbygg, barnehager, skoler og andre offentlige bygg.

Radonsanering og garantier

Radonmannen gir i de fleste tilfeller garanti for godkjente radonnivåer etter utført radonsanering og gjennomførte radontiltak. Garantivilkår avtales for hvert enkelt oppdrag og fremkommer i vårt pristilbud for radonsanering.

Alle bør måle radon

Omkring 370 nordmenn dør årlig av lungekreft som direkte følge av påvirkningen fra radongass. Det er en god grunn til å måle konsentrasjonen av radon i alle norske boliger – for å avdekke om det er nødvendig å gjennomføre radontiltak. Unntaket er leiligheter fra andre etasje og oppover i boligblokker.

Radonkart gir ikke individuelle svar

Man kan oppsøke ulike radonkart i forbindelse med behovet for radonmåling og eventuell radonsanering. Disse kartene viser hvilke områder i Norge som er mest utsatt for radon. Men – kartene gir på ingen måte noen fasit angående individuelle forskjeller i de ulike områdene. Kartene indikerer kun hvilke områder som har høy radonkonsentrasjon – og hvilke områder som i utgangspunktet har lav konsentrasjon. Kartene gir således bare en indikasjon, og avdekker ikke hvorvidt det er store individuelle forskjeller på konsentrasjon av radon.

Så selv om man arbeider eller bor i såkalte ”trygge” soner, anbefales det uansett å måle radon. Denne anbefalingen gjelder altså for alle, uavhengig av hva kartet viser.