Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som dannes i berggrunnen. Radon kan frigjøres fra grunnen og komme inn i hus og bygninger gjennom sprekker og utettheter.

Grunnvann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon, som igjen kan frigjøres til luft.

Ute vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, men helsefare oppstår når radongassen siver inn i bygninger og konsentreres. Radon i innemiljøer øker risikoen for lungekreft. Avgjørende for risikoen er hvor lang tid man utsettes for radon og hvor høyt radonnivået i innemiljøet er.

Finn ut mer om hva radon er her

Radongass er et datterprodukt av uran som det forekommer mye av der det er alunskifer og/eller granitt. Det kan være et problem hvis det oppstår høye konsentrasjoner av radon i inneluften på grunn av lekkasjer fra grunnen, spesielt i områder med alunskifer og/eller granitt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at radonkonsentrasjonen i alle norske hjem måles ved hjelp av f.eks. sporfilm for å avgjøre om det er et problem og iverksette eventuelle tiltak.

Radonmannen sørger for å gjøre boliger, bygninger og arbeidsplasser til trygge, radonsikre miljøer.

 

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass, som har åtte elektroner i sitt ytterste skall, P-skallet. I likhet med de andre edelgassene er radon svært lite reaktiv, og den reagerer kun med fluor. Ved standard trykk og temperatur, er radon fargeløs, luktfri og smaksløs. Men under smeltepunktet blir fargene fra lysegul til orange.

Radon er diamagnetisk, noe som betyr at den frastøtes av et eksternt magnetfelt. Radon er med sine 9,73 kg/m³, den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er ikke en giftiggass, men får du det i lungene kan det øke risikoen for lungekreft. Isotopen 222Rn er klassifisert som kreftfremkallende stoff kategori 1 av IARC.[1]
Kilde: Wikipedia

radonmannen-2022

Norges største leverandør av radontjenester

Radonkart

Radonkart
I boliger, hytter og andre bygg kan radon trenge seg igjennom grunnkontruksjonen via sprekker og rør og skape helseskadelig konsentrasjon av radon. Det er kjelleren/grunnsålen som oftest er hardest utsatt for dette.

Radon kan forekomme meget lokalt og målinger må gjennomføres i hvert eneste bygg eller boliger hvis det er mistanke om radon. Det finnes et radonkart som gir en oversikt over områder som er utsatt for høyt innhold av radon, men kartet er en indikasjon og hver bolig må måles for seg selv. Dette etter råd fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer som uran og thorium i mineralene i berggrunnen. Den kan lett trenge inn i bygninger gjennom sprekker i grunnmuren og byggets såle. Personer som bor i områder med granitt eller alunskifer eller områder med høyt innhold av radioaktive mineraler i berggrunnen er mest utsatt for radonstråling. Radon kan også finnes i naturlig mineralvann og vann fra brønner boret i radioaktive bergarter.

I boliger og andre bygninger kan radon trenge inn gjennom sprekker i konstruksjonen, langs rørinnføringer og skape helseskadelige konsentrasjoner, spesielt i laveste etasje. Det er viktig å være klar over at det kan være radon i boligen din, og for å vite om det er et problem hos deg, så må du måle radonnivåene slik at eventuelt tiltak kan iverksettes for å redusere eksponeringen.

Ifølge DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) er økt risiko for lungekreft det største helseproblemet knyttet til radoneksponering. De har fastslått at radon er en medvirkende årsak til 12% av tilfellene av lungekreft, noe som tilsvarer omtrent 400 tilfeller hvert år.

Noen symptomer knyttet til lungekreft:

 • Hoste
 • Kortpustethet
 • Blod i spyttet
 • Gjentagende luftveisinfeksjoner
 • Smerter i brystet
Les mer på helsenorge.no

Hvordan måle radon?

 • Radonmåling bør skje i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.
 • Radonmåling skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.
 • Mål radon i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du radon i minst et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke radonmåling.
 • Ta kontakt med Radonmannen for radonmåling.
 • Radonmannen kan plassere ut måleutstyr for deg, eller trykk her for å bestille sporfilm for å utplassere dette selv.
 • Du kan gjennomføre radonmåling enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.
Les mer om måling av Radon

Mål radon selv

Radonmaler_sporfilm
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
249,-
Gratis frakt
Radon_rapidos_hurtigmaler
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
575,-
Gratis frakt
Airthings_wave_radon
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
1599,-
Gratis frakt
Airthings_home
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
1419,-
Gratis frakt