Inspeksjon og rådgivning

Radon_inspeksjon_r%C3%A5dgiver_bil
icon2

Vi har lang erfaring og høy kompetanse når det gjelder ulike tiltak mot radon, og er en trygg samtalepartner og rådgiver for å sikre trygge miljøer.

Radonmannen følger anbefalte prosedyrer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
icon2

Formålet med rådgivning og inspeksjon

Vi har lang erfaring og høy kompetanse når det gjelder ulike tiltak mot radon, og er en trygg samtalepartner og rådgiver for å sikre trygge miljøer. Radonmannen følger anbefalte prosedyrer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Radonmannen tilpasser sine rådgivningstjenester til hvert unike prosjekt. Et typisk oppdrag kan være inspeksjon og utforming av tiltaksplan i private boliger hvor det er avdekket for høye radonnivåer, eller omfattende kartlegging og prosessplan for større, mer komplekse bygg.

Vi tilbyr også dyktige konsulenter til arbeid med radonsikring i nye byggeprosjekter. Vårt rådgiverteam består av høyt motiverte personer med solid erfaring og kompetanse i radonfaget.
Hvilken radonsikring som er mest hensiktsmessig avdekkes gjennom inspeksjon, befaring og undersøkelse av byggets form og fysikk. Radonmannen har god kompetanse og lang erfaring med alle typer radonsikring.
I-hvilke-situasjoner-male2

Eksisterende bygg med for høye radonnivåer

Dersom det måles for høye radonnivåer anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet at man kontakter en radonrådgiver. Radonmannen har kompetente radonrådgivere som bistår i arbeidet med kartlegging og utforming av tiltaksplan. Radonrådgiveren vil vurdere radonverdiene og byggets form og fysikk for å bestemme hvilke radontiltak som er best for ditt unike bygg.

Radonrådgiveren utfører også punktmålinger for å lokalisere kilder til inntrengning av radonholdig jordgass. Vurderingen baseres på hvilke radontiltak som senker radonnivået mest, men også på kostnadseffektivitet og påvirkning på bruken av bygget. Radonmannen har som mål at tiltak mot radon i eksisterende bygg skal kunne tilnærmes på en konstruktiv og oversiktlig måte, uten uventede kostnader.

Krav i nybygg og rehabliteringsprosjekter

Som husbygger er man ansvarlig for å følge myndighetskrav definert i § 13-5. Radon i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17), dvs:

(1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3 .
(2) Bygning med rom for varig opphold skal
a) ha radonsperre mot grunnen, og
b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3 .
(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd.
montering-radonsperre-radonmannen-radon

Er det påbudt med forebyggende tiltak mot radon i rehabiliteringsprosjekter?

Dersom det ansees som praktisk rimelig å kunne gjennomføre forebyggende tiltak mot radon skal dette gjennomføres i henhold til Byggteknisk forskrift 2017. Illustrerende eksempler kan være:

Tilbygg med gulv mot grunn:
Krav om radonsperre (2a) og tilrettelagt grunnventilering(2b).

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn hvor gulvet skal fjernes:
Krav om sperre (2a) og om tilrettelagt grunnventilering (2b).

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn, men hvor betonggulv skal bevares:
Krav om sperre (2a), men ikke krav om tilrettelagt grunnventilering (2b).

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn hvor gulvbelegg skal bevares (eks. tilfarergulv):
Ingen krav.

Krav om radonbrønn

Tiltaket skal sikre tilstrekkelig permeabilitet i drenssjiktet under gulvkonstruksjonen slik at området kan trykksettes eller ventileres dersom målinger viser forhøyet konsentrasjon av radon. Vanligvis gjøres dette ved hjelp av brønner eller drensrør som legges i dreneringssjiktet før gulvet etableres.
Espen-Sommerstad
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Espen Sommerstad på
telefon 919 03 529 eller
sanering@radonmannen.no

Web linker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for byggkvalitet
Sentral byggningsmyndighet med forvaltningsansvar for Byggteknisk foreskrift 2017 (TEK17)

Arbeidstilsynet
Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø

Kreftforeningen
Landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge

Wikipedia om radon
Leksikon på nett – Encyclopedia online

Radonsikring og garantier

Radonmannen gir i de fleste tilfeller garanti for godkjente radonnivåer etter utført radonsikring. Garantivilkår avtales for hvert enkelt oppdrag og fremkommer i vårt pristilbud for radonsikring.
Send oss en henvendelse i dag, vi garanterer raskt svar.