Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

Radonsikring nybygg

Radonmannen tilbyr forebyggende radonsikring tilpasset alle typer bygg og boliger. Forebyggende tiltak for radonsikring i nye bygg er i dag et myndighetskrav som i korte trekk omhandler radonsperre og radonbrønnsystem.

Norges største leverandør av radonsperre

Bestill uforpliktende tilbud

Myndighetskravene for radonsikring forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet og er definert i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) § 13-5. Radon. Radonmannen gir garanti for godkjente radonnivåer etter utført radonsikring og gjennomførte radontiltak.

Radonsperre

Radonsperre kan defineres som en luft- og diffusjonstett barriere som begrenser gjennomtrengning av radon. Radonsikringens begrensning må være tilfredsstillende slik at konsentrasjon av radon i luften i bygget hvor radonsperren benyttes ikke overstiger grenseverdier definert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Montering av radonsperre er et myndighetskrav definert i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) § 13-5. Radon.

I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt, plast eller gummi. Radonmembraners fysiske egenskaper, som for eksempel tykkelse, bruddstyrke og evne til å begrense inntrengning av radon, er tilpasset plassering i forskjellige steder i grunnkonstruksjonen. Radonsikringens plassering deler radonmembranene inn i tre bruksgrupper – bruksgruppe A, B og C.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Lars på

telefon 63 81 60 00 eller

lars@radonmannen.no

Radonmembraners fysiske egenskaper, som for eksempel tykkelse, bruddstyrke og evne til å begrense inntrengning av radon, er tilpasset til å kunne plasseres forskjellige steder i grunnkonstruksjonen.
Radonmembraners fysiske egenskaper, som for eksempel tykkelse, bruddstyrke og evne til å begrense inntrengning av radon, er tilpasset til å kunne plasseres forskjellige steder i grunnkonstruksjonen.

Radonbrønnsystem

Radonbrønnsystem er et grunnventileringssystem. Det er i utgangspunktet ikke aktivt og kun ment som en forsikring som kan aktiviseres dersom radonsperren ikke begrenser inntrengning av radon tilstrekkelig. Montering av grunn-ventileringssystem er et myndighetskrav definert i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) § 13-5. Radon.

Aktiveringen kan gjøres ved å koble en tilpasset vifte til grunnventileringssystemet. Den radonholdige jordluften føres deretter ut av boligen med egnet rørsystem.

Radonbrønnsystem er et grunnventileringssystem som fungerer som en forsikring som aktiveres dersom radonsperren ikke gir tilstrekkelig begrensning av radoninntrengning. Brønnen leder radon ut av huset ved hjelp av et rørsystem og en vifteløsning.
Radonbrønnsystem er et grunnventileringssystem som fungerer som en forsikring som aktiveres dersom radonsperren ikke gir tilstrekkelig begrensning av radoninntrengning. Brønnen leder radon ut av huset ved hjelp av et rørsystem og en vifteløsning.

Hvorfor er radonsikring et myndighetskrav?

Radon er en naturlig radioaktiv gass helt uten farge og lukt. Radon frigis fra bergartene i grunnen og sammen med jordluft kan radon transporteres opp fra bakken, og konsentreres i bygninger og hus. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er den viktigste årsaken i tillegg til aktiv røyking.

Risikoen øker med eksponeringen av radon, og er proporsjonal med konsentrasjonen av radon i inneluften og med eksponeringstiden. Det er totaleksponeringen fra radon i hjem, skole, jobb og fritid som er avgjørende for hvor stor risikoen for å utvikle lungekreft er. For å begrense radoneksponeringen i befolkningen er det bestemt at alle nye bygg med oppholdsrom skal bygges med radonsikring. Radonmannen er en totalentreprenør innenfor alt som omhandler radonsikring.

Radonsikring og garantier

Radonmannen gir i de fleste tilfeller garanti for godkjente radonnivåer etter utført radonsikring. Garantivilkår avtales for hvert enkelt oppdrag og fremkommer i vårt pristilbud for radonsikring.

Membranarbeidere ferdig med radonsikring av et bygg.
Membranarbeidere ferdig med radonsikring av et bygg.

Spørsmål om radon?

Kontakt oss gjerne, dersom du har spørsmål om radon, radonsanering eller radonsikring av ditt bygg – eller har en konkret forespørsel. Vi deler mer enn gjerne vår kunnskap og kompetanse om radon.

Tlf: 63 81 60 00
Mail: post@radonmannen.no
Kontakt oss