OBOS

OBOS har fremforhandlet gunstige priser på radonmålere og radonbefaring for boligselskapene som er OBOS forvaltet. Avtalen sikrer god kvalitet på produkter og tjenester fra Norges ledende leverandør innen forebyggende tiltak mot radon.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grense for radonnivået i strålevernforskriften. I eierseksjonssameier har styret ansvar for forsvarlig vedlikehold. Vedlikeholdsplikten omfatter også plikt til å sikre et radonnivå som DSA angir som forsvarlig. Radonmåling må skje i perioden 15 oktober - 15 april for at det kan beregnes en årsmiddelverdi. Les mer om radonmåling her

20% rabatt på sporfilmer - radonmåling standard og hurtigmåling

10% rabatt på elektroniske radonmålere

Radonmannen-support_190430_123153
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Kundesenter på
telefon 63 81 60 00 eller
post@radonmannen.no

Radonmannen tilbyr radonsanering tilpasset alle typer bygg og boliger. Radonsanering bør i de fleste tilfeller tilpasses hver unike bolig. Vår tilnærming og våre metoder for radonsanering er i henhold til anbefalinger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.