Radonmåling

Radonmannen utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling med sporfilm og elektronisk radonmåling.

Sporfilm

Slik gjennomfører du radonmåling i boligen din (fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet):​

 • Radonmåling bør skje i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.
 • Radonmåling skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.
 • Mål radon i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du radon i minst et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke radonmåling.
 • Ta kontakt med Radonmannen for radonmåling.
 • Radonmannen kan plassere ut måleutstyr for deg, eller trykk her for å bestille sporfilm for å utplassere dette selv.
 • Du kan gjennomføre radonmåling enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.

Radonmåling – trenger jeg det?


Mange unnlater å gjennomføre radonmåling fordi de tror de bor i et radonfritt område, men dette kan i mange tilfeller vise seg å være feil. Omtrent hele Norge er utsatt for radon, og for høye radonnivåer kan du finne over hele landet.

Radonkartene som finnes tilgjengelig er ikke detaljerte nok til å frikjenne noen områder. Kartene sier bare noe om hvilke områder som er spesielt utsatt for radonstråling.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler radonmåling – uansett hvor i landet du bor. Les mer om radon her

Radonmannen utfører radonmåling i henhold til anbefalte metoder gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Ved anskaffelse av utstyr for radonmåling – Radonmannen følger Strålevernets prosedyre for radonmåling i bygg og boliger:

 • Vi tilbyr radonmålinger som følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin prosedyre for radonmåling i boliger
 • Vi tilbyr langtids radonmålinger – over minst to måneder
 • Det følger med veiledning for hvordan utstyret for radonmåling skal plasseres i huset
 • Vi selger radonmålere og måletjenester som er kalibrerte
 • Vi benytter et akkreditert målelaboratorium for radonmåling, og kan dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger
 • Du vil motta en målerapport etter avsluttet radonmåling

Mål radon selv

Radonmaler_sporfilm
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
249,-
Gratis frakt
Radon_rapidos_hurtigmaler
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
575,-
Gratis frakt
Airthings_wave_radon
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
1599,-
Gratis frakt
Airthings_home
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
1419,-
Gratis frakt

Radonmåling i vann

Husholdningsvann fra borebrønn som benyttes daglig, bør også undersøkes for radonforekomster. Radonkonsentrasjon i vann utgjør primært ikke en helserisiko ved at du drikker vannet, men ved at du puster inn radon som er frigjort i luften. Når du f.eks. dusjer eller bruker oppvaskmaskinen, frigis radon fra vann og ut i luft.

Radonmålinger i brønnvann kan gjennomføres hele året. Du kan selv foreta radonmåling og prøvetaking av vann – kontakt oss for råd og tips om utstyr for radonmåling av vann.

Dersom målingene krever tiltak

Radonmålingen kan vise at tiltak må iverksettes. Radonmannen har erfaringen og kunnskapen som skal til for å gjennomføre riktig og varige radontiltak – for boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Les mer om radontiltak her.

Veiledninger for radonmåling

Se veiledning fra Statens strålevern om hvordan man skal gjennomføre radonmåling i boliger:
Les veiledningen om radonmåling i boliger her eller last ned PDF
Måleprosedyre for radon i bygninger (PDF).

Radonmåling i skoler og barnehager

Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). […] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.

Se veiledning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om hvordan man gjennomfører radonmåling i skoler og barnehager:
Les veiledning for radon i skoler og barnehager her eller last ned PDF under
Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager (PDF).

Undersøkende radonmåling og krav til målemetode

Undersøkende radonmåling skal utføres med en metode som viser gjennomsnittlig konsentrasjon av radon i måleperioden – og i henhold til ISO 11665-1 og ISO-11665-4. Åpen og lukket sporfilm, samt elektroniske måleinstrumenter kan benyttes til radonmåling.

Måleutstyr for radonmåling må kalibreres. Leverandører og forhandlere må kunne vise til dokumenterte rutiner for kvalitetssikret radonmåling – i henhold til gjeldende standarder.

Måleutstyr for radonmåling skal alltid ha vedlagt en veiledning for bruk, slik at hver enkelt radonmåling blir utført i henhold til gjeldende krav.

Fremgangsmåte for radonmåling, trinn 1

Målingen skal utføres som en langtids-måling. Dette innebærer en måleperiode på minst to måneder i vinterhalvåret, fra midten av oktober til midten av april. Måleperioden kan gjerne strekke seg over mer enn to måneder. En lengre radonmåling vil alltid gi et sikrere og bedre resultat.

Forutsetningen er at minimum to måneder av måleperioden foregår innenfor vinterhalvåret. I gitte tilfeller kan det aksepteres at inntil 20 % av måleperioden ligger utenfor.

Resultatet av målingen skal omregnes til en såkalt årsmiddel-verdi for konsentrasjon av radon. I bygninger med balansert, mekanisk ventilasjon settes den målte konsentrasjonen av radon lik årsmiddel-verdien, med en korreksjonsfaktor på 1,0. I bygninger som ikke har balansert, mekanisk ventilasjon beregnes årsmiddel-verdien basert på at korreksjonsfaktoren er 1,0 eller 0,75 – avhengig av tidspunktet radonmåling gjennomføres.

Eksempel på beregning av korreksjonsfaktor for årsmiddel-verdien:

En radonmåling er gjennomført i måleperioden 10. februar til 15. april. Det innebærer at det er målt i totalt 64 dager. 49 av disse dagene er radonmåling gjennomført i en periode med korreksjonsfaktor 0,75. 15 av dagene er målingen gjennomført i en periode med korreksjonsfaktor 1.

Dette gir følgende omregningsfaktor for den aktuelle måleperioden:

(49 x 0,75) : 64 + (15 x 1) : 64 = 0,81

Radonmåling skal gjennomføres i oppholdsrom, og i alle bygninger og tilbygg som har denne typen rom.

Radonmåling skal gjennomføres i oppholdsrom i alle etasjer som har bakkekontakt. Dette gjelder for bygninger med rom på grunnplan og med kjelleretasjer der gulv eller vegger er i direkte kontakt med bakkenivå. Det skal gjennomføres minimum én radonmåling pr. 150 m2 med grunnflate i hver etasje der radonmåling skjer.

Det skal uansett gjennomføres minst tre målinger i hver bygning, og disse skal fordeles jevnt. Det er viktig å prioritere oppholdsrom som typisk kan være utsatt for radon – eksempelvis rom som har dårlig ventilasjon eller som befinner seg i nærheten av trapper, heissjakter eller der det er gjennomføring av rør mot grunnen.

Det er også viktig å vurdere om det eventuelt er behov for ytterligere målinger i høyereliggende etasjer. Dette kan gjelde for bygninger som er plassert i et område som er spesielt utsatt for radon, eller i tilfeller der det tidligere er påvist et høyt nivå av radon i bygningen. Det kan også være relevant i tilfeller der rent bygningsmessige forhold tilsier at radonmåling bør gjennomføres.

Plassering av måleutstyr

Måleutstyret skal plasseres ca. en til to meter over gulvet. Dette for at radon-nivået måles i luft som i størst mulig grad er representativ for den luften man puster inn. I de aktuelle rommene bør måleutstyr ikke plasseres nærmere enn ca. 20 cm fra vegger og hjørner, samt ca. 1,5 m fra dører, vinduer, lufteventiler, varmeovner, radiatorer eller andre typer varmekilder.

Måleutstyr skal ligge eller henge fritt, og skal ikke flyttes på – men forbli plassert i ro på den samme plassen, i det samme rommet, gjennom hele måleperioden. De som bruker bygningen i måleperioden, bør informeres om at radonmåling pågår.

Det er viktig at bygningen brukes som vanlig under hele måleperioden, og at den driftes akkurat som normalt – med tanke på ventilasjon, lufting og oppvarming.

Har du målt for mye radon? Vi kan hjelpe deg!

Espen_0085-1
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Espen Nygård på
telefon 994 01 261 eller
espen@radonmannen.no