Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

Radonmåling

Radonmannen utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling med sporfilm og elektronisk radonmåling.

Norges billigste radonmåler!

Bestill radonmåler her

Har du målt for mye radon? Vi kan hjelpe deg!

Kontakt en av våre rådgivere

Radonmannen utfører radonmåling i henhold til anbefalte metoder gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Radonmåling – trenger jeg det?

Mange unnlater å gjennomføre radonmåling fordi de tror de bor i et radonfritt område, men dette kan i mange tilfeller vise seg å være feil. Omtrent hele Norge er utsatt for radon, og for høye radonnivåer kan du finne over hele landet.

Radonkartene som finnes tilgjengelig er ikke detaljerte nok til å frikjenne noen områder.
Kartene sier bare noe om hvilke områder som er spesielt utsatt for radonstråling.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler radonmåling – uansett hvor i landet du bor. Les mer om radon her


Slik gjennomfører du radonmåling i boligen din (fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet):

 • Radonmåling bør skje i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.
 • Radonmåling skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.
 • Mål radon i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du radon i minst et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke radonmåling.
 • Ta kontakt med Radonmannen for radonmåling.
 • Radonmannen kan plassere ut måleutstyr for deg, eller trykk her for å bestille sporfilm for å utplassere dette selv.
 • Du kan gjennomføre radonmåling enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.

Ved anskaffelse av utstyr for radonmåling – Radonmannen følger Strålevernets prosedyre for radonmåling i bygg og boliger:

 • Vi tilbyr radonmålinger som følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin prosedyre for radonmåling i boliger
 • Vi tilbyr langtids radonmålinger – over minst to måneder
 • Det følger med veiledning for hvordan utstyret for radonmåling skal plasseres i huset
 • Vi selger radonmålere og måletjenester som er kalibrerte
 • Vi benytter et akkreditert målelaboratorium for radonmåling, og kan dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger
 • Du vil motta en målerapport etter avsluttet radonmåling


Radonmåling i vann

Husholdningsvann fra borebrønn som benyttes daglig, bør også undersøkes for radonforekomster. Radonkonsentrasjon i vann utgjør primært ikke en helserisiko ved at du drikker vannet, men ved at du puster inn radon som er frigjort i luften. Når du f.eks. dusjer eller bruker oppvaskmaskinen, frigis radon fra vann og ut i luft.

Radonmålinger i brønnvann kan gjennomføres hele året. Du kan selv foreta radonmåling og prøvetaking av vann – kontakt oss for råd og tips om utstyr for radonmåling av vann.

Dersom målingene krever tiltak

Radonmålingen kan vise at tiltak må iverksettes. Radonmannen har erfaringen og kunnskapen som skal til for å gjennomføre riktig og varige radontiltak – for boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Les mer om radontiltak her.

Veiledninger for radonmåling

Se veiledning fra Statens strålevern om hvordan man skal gjennomføre radonmåling i boliger:
Les veiledningen om radonmåling i boliger her
eller last ned PDF
Måleprosedyre for radon i bygninger (PDF)
.

Radonmåling i skoler og barnehager

Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). […] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.

Se veiledning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om hvordan man gjennomfører radonmåling i skoler og barnehager:
Les veiledning for radon i skoler og barnehager her
eller last ned PDF under
Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager (PDF)
.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Espen på

telefon 994 01 261 eller

espen@radonmannen.no