Produkter

Radonmaler_sporfilm
DSF9163-square_small
DSF9205-square_small
DSF0871_small
Radonmaler_sporfilm
Radonmaler_sporfilm

Radonmåler sporfilm standard (1 stk)

kr 249 inkl. mva

Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Dersom du har en rabattkode fyller du den inn i neste steg.

DSF9163-square_small
DSF9205-square_small
DSF0871_small
Radon er en såkalt edelgass, og dessuten er den radioaktiv. Det betyr at den avgir stråling som er ioniserende. Dersom mennesker utsettes for mye slik stråling på arbeidsplassen eller i hjemmet, kan det føre til celleskader og dermed kreft. Det er anslått at opptil 14 % av alle tilfeller av lungekreft i verden i hovedsak skyldes radon.

Radon kommer fra bakken
Radon forekommer naturlig i bakken når det kommer fra uran som brytes ned. Radon påvirker for det meste hus som har kjeller, eller som på andre måter er direkte forbundet med bakken.

Radon måles med sporfilmbokser
Vanligvis måles radon ved hjelp av såkalte radonbokser eller sporfilmbokser. Dette er små bokser som man plasserer forskjellige steder i hjemmet eller på arbeidsplassen i en viss tid, for å finne radonverdiene i de aktuelle rommene.

Minimum 2 stk sporfilmer
Dette gjøres best ved å plassere radonbokser i rom man oppholder seg mye i, for eksempel et soverom eller en stue. Det kan også være nyttig å plassere to bokser på forskjellige steder i rommene man oppholder seg mest i, for å få en så nøyaktig måling som mulig.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Hurtigmåling eller langvarig måling
Det finnes to forskjellige typer bokser som kan brukes til radonmåling. Den første av disse er bokser for langtids måling, noe de fleste er kjent med. Gjennom en såkalt langtidsmåling får man et årsgjennomsnitt av radoninnholdet i inneluften. Det er bare mulig å måle radon over lang tid i vintermånedene fordi man da ikke lufter rommene like ofte som om sommeren, slik at radonet konsentreres og slik gir en optimal måling. Langtidsmålinger tar cirka to til tre måneder, og alt du trenger å gjøre, er å legge ut boksene og la dem ligge i ro i hele perioden før du leverer dem tilbake.

Hvis man ikke har tid til rådighet for en langtidsmåling, kan man bruke bokser som gir en hurtigmåling. Slike bokser viser ikke gjennomsnittlig radonmengde for ett år, men kan gi et øyeblikksbilde av hvor utsatt huset eller boligen er for radon. De passer til for de som ønsker å kjøpe et hus eller en annen eiendom. Hurtigmålinger tar opptil 10 døgn og kan utføres når som helst på året. Dette kan kjøpes her!

Etter målingen
Når tidsperioden for de valgte boksene er over, sender man rett og slett inn boksene. Så får man tilbake en full rapport om resultatene. Dette tar det som regel 1-2 uker å få tilsendt.