Bruksgruppe B

Denne bruksgruppen består av de mest anvendte membranene og plasseres mellom drenssjiktet og gulv.

1. INNLEDNING

Plasseringen gir svært god beskyttelse av membranen da den i de fleste tilfeller plasseres i sjiktet bestående av isolerende materialer. I tillegg benyttes det ofte en plastduk for ekstra beskyttelse mot betongrester og lignende. Plastduken fungerer også som et glidesjikt. Brønnsystemet plasseres i drenssjiktet under membranen.


Ved bruk av membraner i bruksgruppe B stilles det også krav til følgende forhold:

I de tilfeller hvor membranen ikke festes inn mot faste materialer skal den føres utenfor byggets yttervegger.

I de tilfeller hvor membranen ikke føres utenfor byggets yttervegger må den festes inn mot faste masser med lav porøsitet.

Arbeid med isolering, armering og støping eller lignende som gjøres etter membranen er montert må gjøres på en slik måte at membranen beskyttes og tettheten ivaretas. TEK 17 §13-5. Radon Forskrift og veiledning (PDF)
Radonsikring B 1. Bildene viser plassering av bruksgruppe B. Alternative plasseringer kan være mulig.
Radonsikring B 1. Bildene viser plassering av bruksgruppe B. Alternative plasseringer kan være mulig.
Radonsikring B 2
Radonsikring B 2