Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

I hvilke situasjoner bør du måle radon?

Skrevet den 11. mars 2019

Radon er en naturlig radioaktiv gass som er helt usynlig og uten lukt. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall.

Man bør derfor gjennomføre radonmåling i følgende situasjoner:

1. Ikke tidligere målt radon

Dersom du ikke har gjennomført radonmåling i boligen din, så vær klar over at omtrent hele Norge er utsatt for stråling – og for høye radonnivåer måles over hele landet. Radonkartene som finnes tilgjengelig er ikke detaljerte nok til å frikjenne noen områder – de sier bare noe om hvilke områder som er spesielt utsatt. Variasjonene av radonstråling kan være stor, selv for boliger i samme nabolag. Statens strålevern anbefaler derfor alle å gjennomføre radonmåling.

NB! Leier du ut bolig eller hybel, er du som utleier forpliktet til å gjennomføre radonmåling og dokumentere at radonnivået oppfyller grenseverdiene.

2. Lenge siden siste radonmåling

Har man tidligere fått påvist radonverdier som ligger i grenseland for tiltak, er det greit å måle med jevne mellomrom, for å sjekke at det ikke har oppstått endringer over tid. Har du pusset opp, renovert eller bygget på siden forrige radonmåling, burde du også foreta en kontrollmåling. Dette gjelder også dersom det har blitt bygget, gravd eller sprengt i nabolaget, slik at det kan ha skjedd endringer i grunnforholdene eller bygningsmassen din.

3. Radonmåling etter tiltak

Har du tidligere målt farlig høyt radonnivå i boligen din og iverksatt tiltak? Da bør du foreta en kontrollmåling etter én sesong – for å sjekke at tiltakene faktisk virker. Deretter kan det være fornuftig å følge opp med målinger ca hvert femte år eller oftere – for å forsikre deg om at gjennomførte tiltak fortsatt fungerer.
Har derimot tidligere målinger vist stabilt lave radonnivåer i boligen, kan du måle sjeldnere enn dette.

Det er enkelt å måle radon selv

Du kan bestille sporfilm for radonmåling fra Radonmannen. Da kan du enkelt gjennomføre målingen selv. Ved endt måling sender du inn sporfilmene i posten – og vil motta resultatet kort tid etter.

Sporfilmer du kjøper fra Radonmannen sikrer analyse på et akkreditert laboratorium under full diskresjon.

Kjøp sporfilmer her.

Radonmåler sporfilm standard (1 stk)

kr 249,00 inkl. mva

Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, frankert returkonvolutt, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. Kjøper du flere sporfilmer får du 10% trukket fra kjøpesummen i kassen (gjelder ikke om det benyttes en rabattkode).

Kjøp Radonmåler sporfilm standard (1 stk)