Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

Leier du bolig? Da kan du kan stille krav om radonmåling!

Skrevet den 11. februar 2019

Som leietaker av bolig kan du stille krav om radonmåling. Det er lovpålagt at alle utleiere av bolig skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er i tråd med tiltaks- og grenseverdiene.

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført i boligen, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m3.

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, for bedrifter og private. Det inkluderer også leiligheter og hybler i tilknytning til utleiers egen bolig.

Dersom man har gjennomført tiltak for å redusere radon i utleieboligen, må man gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Dokumentasjon på at nivåene for radon er i tråd med tiltaks- og grenseverdiene skal ikke sendes inn til myndighetene, men skal være tilgjengelig for leietakere.
Les mer om måling av radon i utleieboliger her.

Utleier av bolig kan selv måle radon

Sporfilm for radonmåling kan bestilles fra Radonmannen. Da kan man gjennomføre målingen selv. Ved endt måling sendes sporfilmene i posten – og man vil motta resultatet og dokumentasjonen kort tid etter.

Sporfilmer som kjøpes gjennom Radonmannen sikrer analyse på et akkreditert laboratorium under full diskresjon. Les mer om radonmåling, tidsrom for måling og bestilling av måleutstyr her.