Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

Når er måleperioden for radon?

Skrevet den 24. oktober 2018

Måleperioden for radon er vinterhalvåret. Målingen skal gjennomføres mellom 15. oktober og 15. april – og skal foregå over en to-maneders periode. Grunnen til at radon skal måles i dette tidsrommet er at når vi varmer opp boligene våre, oppstår det ofte et økt undertrykk. Dette øker også sjansen for innstrømningen av jordluft og radon.

Radon og helsefare

Radon er en naturlig radioaktiv gass som er helt usynlig og uten lukt. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall. Jo lenger tid man oppholder seg i en bygning med radon og jo høyere konsentrasjonen er, desto større er risiko og fare for å utvikle lungekreft.


Radon og utbredelse

I mer enn hver 6. bolig – av totalt ca. 300 000 boliger i Norge, overstiger konsentrasjonen av radon den anbefalte tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Konsentrasjonen kan variere stort fra hus til hus i samme nabolag – så man kan ikke stole på at dersom naboen har målt lav konsentrasjon av radon, så gjelder dette også for ens egen bolig.

Statens strålevern anbefaler derfor alle å gjennomføre måling av radon i eget hjem.

Det er enkelt å måle radon selv

Du kan bestille sporfilm for radonmåling fra Radonmannen. Da kan du enkelt gjennomføre målingen selv. Ved endt måling sender du inn sporfilmene i posten – og vil motta resultatet kort tid etter.


Sporfilmer du kjøper fra Radonmannen sikrer analyse på et akkreditert laboratorium under full diskresjon. Bestill sporfilm her.