Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

Radonmannen tilstede på radon Bransjetreff 2017

Skrevet den 02. februar 2017

Norsk Radonforening (NRF) inviterte til årets viktigste samling for alle som er involvert i radon som fagområde – kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. NRF representerer en bransje som er i stadig utvikling – der forskrifter, lover og regelverk setter strenge krav til grenseverdier, målinger og tiltak for nye og eksisterende bygg.

Bransjetreffet er svært viktig for de som ønsker oppdatering på hva som skjer innenfor området radon. Her foregår svært nyttige erfaringsutvekslinger, og interessante og informative foredrag gir nødvendig faglig påfyll. Bransjetreffet er viktig for alle som berøres av radonbaserte tjenester – enten det er leverandører, kunder, premissgivere eller andre relevante aktører. Radonmannen fant det helt naturlig å delta – fordi det er det aller viktigste som skjer "i vår verden".

Temaet for bransjetreffet var blant annet:

  • Kartlegging av radon i nye boliger Statens strålevern
  • Nye anbefalinger fra Statens strålevern i forbindelse med pukk og andre tilkjørte masser
  • Informasjon om sikring mot radon i nybygg v/SINTEF
  • EUs stråleverndirektiv - Hva betyr dette for Norge? v/Statens strålevern
  • Oppdatering fra implementeringen i Sverige v/Eurofins
  • Radon og helse v/Folkehelseinstituttet
  • Stråledoser til gjennomsnittsnordmannen v/ Statens strålevern
  • Juridisk aspekter (case) ved kjøp salg av bolig v/Norsk Radonforening