Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

Radon er borettslagets eller sameiets ansvar

Skrevet den 14. februar 2019

Er radonkonsentrasjonen i luften for høy i et boligbygg, bør borettslaget eller boligsameiet iverksette tiltak. Eieren av boligen er selv ansvarlig for indre vedlikehold av egen bolig, mens borettslaget eller sameiet har ansvaret for vedlikehold av fellesarealer og deler av bygningsmassen.

Tiltak mot radon er således en del av borettslagets eller sameiets vedlikeholdsplikt.

Styret som er ansvarlig for vedlikehold av eiendommen, anbefales også å følge Statens Stråleverns råd med hensyn til radon. Deres anbefaling er å måle radonkonsentrasjonen hos alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan.

Radonmåling og tiltak

Radon forekommer i alle typer bygninger, og radonmålinger bør derfor gjennomføres der mennesker oppholder seg. Statens Strålevern sier tiltak må iverksettes når radonkonsentrasjonen i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Bestill radonmålere her.


Hvor ofte bør det måles radon?

Statens Strålevern anbefaler regelmessige radonmålinger – og alltid etter rehabiliteringer og ombygginger. Endringer kan også skje pga. setningsskader, endring i ventilasjonsforhold eller som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

Les mer om temaet i artikkel på NBBL