Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, legg igjen ditt telefonummer så ringer vi deg opp :-)

Bli oppringt

Statens strålevern oppjusterer farenivået for lungekreft som følge av radonstråling

Skrevet den 30. oktober 2017

Statens strålevern oppjusterer sine anslag om hvor mange som får lungekreft som følge av radonstråling fra 300 til 375 årlig.

Nye beregninger viser at radon bidrar til 12 % av alle tilfellene av lungekreft i Norge hvert år. Beregningene baseres på resultater fra den største europeiske undersøkelsen av radon og lungekreftrisiko, i tillegg til tidligere kartlegginger av radonnivået i norske boliger.

Omkring 100 tilfeller av lungekreft kunne hvert år vært unngått i Norge – dersom folk hadde gjennomført relativt enkle radonreduserende tiltak i sine boliger, sier seniorforsker i Statens strålevern. Kravene til radonforebygging i nyere boliger vil på lengre sikt bidra til å redusere utvikling av lungekreft som følge av radonstråling.

Les mer om det oppjusterte farenivået for radon og lungekreft